Dagsorden for generalforsamlingen

Dagsorden for generalforsamlingen 1. februar kl. 14.00 i Bevægelseshuset bag Valby Stadion:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Aflæggelse af formandsberetning
 4. Forlæggelse og godkendelse af regnskabet for 2013
 5. Fastsættelse af det årlige kontingent
 6. Forlæggelse og godkendelse af budget for 2014
 7. Indkomne forslag:
  1. Jonas foreslår penge afsat til fejring af klubbens 10 års jubilæum november 2014
 8. Valg af formand (Jonas genopstiller, der er endnu ingen modkandidater)
 9. Valg af bestyrelse (David, Tobias og Lene er på valg og ønsker ikke at fortsætte)
 10. Valg af revisor
 11. Evt. (herunder valg af modtager af støtte, samt kåring af årets medarbejder)

Skriv et svar