Generalforsamling 2019

Det er tid til den årlige generalforsamling i FCU, hvor der skal ses tilbage på året der gik i 2018 og frem mod 2019.

Kl. 17.15 serveres let aftensmad, og kl. 17.30 starter programmet.

Dagsordenen er som følger:
– Valg af dirigent og referent
– Aflæggelse af formandsberetning og godkendelse
– Forlæggelse af regnskab og godkendelse
– Fastsættelse af det årlige kontingent
– Valg af forman
– Valg af bestyrelse
– Valg af revisor
– Behandling af indkomne forslag
– Evt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage for generalforsamlingen.

Deltagelse er gratis. og du har stemmeret hvis du er medlem af FCU og har betalt retmæssigt kontingent i 2018.