Generalforsamling 2020

Kære alle I og omkring FCU.

Så er det igen tid til den årlige generalforsamling, hvor vi skal se tilbage på året der gik i 2019 og frem mod 2020.

Kl. 20:00 – Velkomst
Der serveres en lækker suppe m/brød, og herefter starter det officielle program:

Dagsordenen er som følger:

– Valg af dirigent og referent
– Aflæggelse af formands beretning og godkendelse
– Forlæggelse af regnskab 2019 og godkendelse
– Fastsættelse af det årlige kontingent 2020
– Præsentation af budget 2020 og godkendelse
– Valg af formand
– Valg af bestyrelse
– Valg af revisor
– Behandling af indkomne forslag
– Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Deltagelse er gratis og du har stemmeret hvis du er medlem af FCU og har betalt rettidigt kontingent i 2019.

Vi glæder os til at se så mange som muligt, så alle kan få indblik i hvem vi er som klub og hvad der sker i det daglige arbejde, samt få afgørende indflydelse på samme.

– Da vi bestiller suppe, bedes ALLE der gerne vil deltage og spise suppe med trykke “DELTAGER” senest d. 24/1-2020!!!
Dette kan gøres ved at klikke ind på Facebook eventet: https://www.facebook.com/events/539849723278138/ og trykke DELTAGER!

DBH
/ Bestyrelsen i FCU