Generalforsamling

I slutningen af januar blev den årlige FCU generalforsamling afholdt. Tak til alle der mødte op i Valby.
Et vigtigt punkt på dagsordenen var at få valgt nye kræfter ind i bestyrelsen. En stor tak skal lyde til Ruben Harboe, Joachim Martinez og Tobias Thomsen, der sender stafetten videre til 3 nye bestyrelsesmedlemmer efter at have lagt mange kræfter i bestyrelsesarbejdet i flere år. Benjamin Larsen, Filip Dirchsen og Povl Brendes blev valgt ind, og de er således foreløbigt bestyrelsesmedlemmer de næste 2 år. Jonas Weinkouff blev genvalgt som formand for klubben.

Mads Drake udmærkede sig som årets medarbejder efter et flot og stort arbejde i 2015, mens årets gavemodtager blev “Fakti”, som er et projekt i København, der hjælper krigshærgede kvinder. Kontingentet blev derudover vedtaget sat op til 800 kr. halvårligt.

Vi ønsker på bestyrelsens vegne alle et godt år i og omkring FC Udfordringen.