Indkaldelse til Generalforsamling

Så er der ikke lang tid til at sæsonen endnu engang begynder.

Der indkaldes derfor til generalforsamling 2017 i FC Udfordringen.

Det er d. 9/2 fra kl. 18 – 20.
Vi byder på suppe kl. 18, hvorefter generalforsamlingens program gennemføres. Vi er færdige i tide til træning kl. 20.30
Program:
kl. 18 Suppe
Dagsorden:
Valg af dirigent og referent
Formandsberetning
Regnskab 2016
Fastsættelse af kontingent og budget 2017
Valg af formand, bestyrelse og revisor
Indkomne forslag (deadline 1/2)
Valg af donationsmodtager
Evt.

Husk at evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar og man skal have betalt kontingent for at have stemmeret

Vi har brug for både publikum (så alle ved hvad der sker i klubben), nye bestyrelsesmedlemmer og forslag til hvem der skal modtage vores årlige donation. Kom med bud

Mvh. Besyrelsen