Opstart og generalforsamling d. 30 jan.

Så starter vi op igen med et brag. Træning, fællesspisning og generalforsamling.

Der bliver arrangeret en hyggelig fælles opstartstræning, hvor vi sætter gang i den nye sæson. Herefter sørger klubben for en sandwich og trænerne for diverse informationer.
Kl. 16:00 starter så årets generalforsamling med følgende program:

Valg af dirigent og referent
Formandsberetning
Forelæggelse af regnskab og budget
Fastlæggelse af kontingent for 2016
Valg af formand
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Valg af støttemodtager (10 % af kontingent)
Foreliggelse af klubhusplaner
Kåring af årets medarbejder
Evt.

Vi vil gerne se alle medlemmer til både opstart og generalforsamlingen, som er foreningens hjerte og beslutningsorgan. Meld jer til på facebook, så vi kan afstemme træning og bespisning. Regnskabet for 2015, som skal godkendes til mødet, vil blive offentliggjort på facebook en uge før mødet, dog kan det også rekvireres via info@fcudfordringen.dk